„Żłobek a.gugu dla rodzica i dziecka” RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Działanie 9.4 Godzenia życia zawodowego i prywatnego

Projekt „Żłobek a.gugu dla rodzica i dziecka” jest realizowany przez Ewę Tymińską-Jaraszkiewicz – CRESCA w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Działanie 9.4 Godzenia życia zawodowego i prywatnego. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zdobycia/utrzymania zatrudnienia przez 30 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z obszaru gmin: M. Lublin, Wólka, Niemce poprzez zapewnienie możliwości skorzystania z 30 nowoutworzonych miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w okresie 01.10.2019 do 30.09.2021.

W ramach projektu zostanie utworzony żłobek w Lublinie z 30 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ponadto oferta edukacyjna zostanie rozszerzona o zajęcia dodatkowe, mające na celu rozwój u dzieci inteligencji: językowej, muzycznej, ruchowej oraz interpersonalnej.

Zajęcia dodatkowe będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Żłobek będzie dysponował:

 • 30 nowymi miejscami dla dzieci w wieku do lat 3;
 • dwoma wyremontowanymi salami dydaktycznymi wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarczymi;
 • zapleczem sanitarnym;
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe: muzyczno-ruchowe w języku angielskim oraz zajęcia muzyczno-słuchowe;
 • całodzienne wyżywienie.

Ponadto zapewniamy:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe: muzyczno-ruchowe w języku angielskim oraz zajęcia muzyczno-słuchowe;
 • całodzienne wyżywienie.

Czesne w żłobku a.gugu wynosi 114 zł miesięcznie, płatne od drugiego miesiąca następującego po oddaniu dziecka do żłobka. W przypadku osób niepracujących – od 4. miesiąca.

Dofinansowanie UE: 1 272 130,43 zł

Okres realizacji projektu:

 • 1 lipca 2019 r.–30 września 2021 r.

Termin rekrutacji:

13 sierpień – 3 wrzesień 2019 r. 

WAŻNE!

 • Osoby, które wysłały formularz w wersji elektronicznej proszone są o dostarczenie ich oryginałów do dnia zakończenia rekrutacji, tj. do 3 września 2019 r.
 • Formularze, które spłynął do nas przed 13.08.19 r. i po 3.09.19 r. nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.
 • Do dnia zakończenia rekrutacji (czyli do 3 września 2019r.) należy dostarczyć potwierdzenie wskazanego w formularzu zgłoszeniowym statusu na rynku pracy. W zależności od statusu dokumentem potwierdzającym jest:
 • osoby pracujące: zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
 • osoby bierne zawodowo: (pozostające bez pracy – oświadczenie pisemne, przebywające na urlopie wychowawczym – zaświadczenie z pracy)
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w MUP lub PUP: zaświadczenie z urzędu (MUP lub PUP)
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w MUP lub PUP: oświadczenie pisemne
 • Osoby, które nie dostarczą dokumentu potwierdzającego status na rynku pracy we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy osób ubiegających się o miejsce w żłobku.
 • Potwierdzenie zadeklarowanego statusu na rynku pracy trzeba będzie ponownie udokumentować w momencie otrzymania pierwszego wsparcia (tj. w pierwszym dniu funkcjonowania żłobka).

GDZIE OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

pod numerem telefonu 575 060 750 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy | Deklaracja uczestnictwa w projekcie | Regulamin projektu

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia poprawnej realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką dot. cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close