PRACA

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

 

Żłobek a.gugu_Lublin, ul. Pogodna 34 oraz ul. Mariańska 27, poszukuje kandydatów na stanowiska,

OPIEKUN/KA w ŻŁOBKU

mile widziani absolwenci studiów licencjackich

 Wymagania kwalifikacyjne:

 • osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego;
 • mile widziani kandydaci posiadający status studenta (nie jest to jednak warunek konieczny);
 • mile widziane odbyte nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy;
 • posiadanie ważnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

Wymagane umiejętności:

 • wysokie umiejętności interpersonalne, konieczne podczas współpracy z całym zespołem żłobka;
 • empatia i cierpliwość względem podopiecznych;
 • intuicja w działaniu jako opiekun dziecięcy;
 • otwartość i spontaniczność podczas zajęć i zabaw z dziećmi;
 • kreatywność w działaniu, pogodne usposobienie, podzielność uwagi.

Zakres obowiązków:

 • opieka nad dziećmi w wieku 0,5–3 lat;
 • nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z każdym dzieckiem powierzonym pod opiekę;
 • poznawanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka;
 • kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie;
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych powierzonych pod opiekę dzieci;
 • wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (takich jak: kąpanie, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie);
 • czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomaganie przy spożywaniu posiłków;
 • prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój;
 • organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu;
 • zaopatrywanie dzieci w odpowiednie do wieku zabawki i pomoce do zajęć;
 • dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
 • obserwowanie stanu zdrowia dzieci;
 • zapobieganie zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci;
 • w razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • dbanie o higienę i porządek miejsca pracy (sprzątanie po posiłkach dzieci, segregowanie zabrudzonych ubrań dzieci, itp.)
 • ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci;
 • czynny udział w procesie powstawania Programu Nauczania,  proponowanie tematów zajęć, pomocy edukacyjnych, przygotowanie materiałów edukacyjnych (piosenek, wierszyków, obrazków, itp.)
 • gotowość do zastępowania członków zespołu w razie ich nieobecności;
 • dyspozycyjność i zaangażowanie w powierzone obowiązki.

Co oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę/zlecenie;
 • pełny etat lub jego część (w zależności od zapotrzebowania kandydata);
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w młodym, dynamicznym zespole opiekunów i animatorów;
 • terminowe wypłaty wynagrodzeń;
 • możliwość zdobywania doświadczenia w pracy z dziećmi;
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

CV proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@zlobekagugu.pl, z dopiskiem w tytule: „aplikacja OPIEKUNKA DZIECIĘCA”

Żłobek a.gugu_Lublin, ul. Pogodna 34, poszukuje kandydatów na stanowiska,

POMOC OPIEKUNEK/SPRZĄTACZKA w ŻŁOBKU

 Wymagania kwalifikacyjne:

 • posiadanie ważnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

Wymagane umiejętności:

 • systematyczność i punktualność;
 • wysoka kultura osobista;
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • wysokie umiejętności interpersonalne, konieczne podczas współpracy z całym zespołem żłobka;
 • empatia i cierpliwość względem podopiecznych;
 • pogodne usposobienie, podzielność uwagi.

Zakres obowiązków:

 • odpowiedzialność za utrzymanie porządku i higieny żłobka, zgodnie z HACCP
 • dbanie o higienę i porządek miejsca pracy (sprzątanie po posiłkach dzieci, segregowanie zabrudzonych ubrań dzieci, itp.)
 • czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomaganie przy spożywaniu posiłków;
 • dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
 • zapobieganie zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci;
 • dyspozycyjność i zaangażowanie w powierzone obowiązki.

Co oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę/zlecenie;
 • pełny etat lub jego część (w zależności od zapotrzebowania kandydata);
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w młodym, dynamicznym zespole opiekunów i animatorów;
 • terminowe wypłaty wynagrodzeń;

CV proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@zlobekagugu.pl, z dopiskiem w tytule: „aplikacja POMOC”

Żłobek a.gugu_Lublin, ul. Pogodna 34 , poszukuje kandydatów na stanowisko,

Z-ca DYREKTORA w ŻŁOBKU

Dyrektorem żłobka może być osoba, która posiada (WYMÓG KONICZNY):

 1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo;
 2. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego;
 • mile widziane odbyte nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy;
 • posiadanie ważnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

Wymagane umiejętności:

 • SAMODZIELNOŚĆ
 • umiejętność zarządzania zespołem, rozwiązywanie konfliktów;
 • wysoka kultura osobista
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • wysokie umiejętności interpersonalne, konieczne podczas współpracy z całym zespołem żłobka;
 • empatia i cierpliwość względem podopiecznych;
 • intuicja w działaniu jako dyrektor zespołu oraz opiekun dziecięcy;
 • otwartość i spontaniczność podczas zajęć i zabaw z dziećmi;
 • kreatywność w działaniu, pogodne usposobienie, podzielność uwagi.

Zakres obowiązków:

 • opieka nad dziećmi w wieku 0,5–3 lat;
 • nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z każdym dzieckiem powierzonym pod opiekę;
 • poznawanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka;
 • kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie;
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych powierzonych pod opiekę dzieci;
 • wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (takich jak: kąpanie, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie);
 • czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomaganie przy spożywaniu posiłków;
 • prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój;
 • organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu;
 • zaopatrywanie dzieci w odpowiednie do wieku zabawki i pomoce do zajęć;
 • dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
 • obserwowanie stanu zdrowia dzieci;
 • zapobieganie zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci;
 • w razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • dbanie o higienę i porządek miejsca pracy (sprzątanie po posiłkach dzieci, segregowanie zabrudzonych ubrań dzieci, itp.)
 • ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci;
 • tworzenie procesu powstawania Programu Nauczania, proponowanie tematów zajęć, pomocy edukacyjnych, przygotowanie materiałów edukacyjnych (piosenek, wierszyków, obrazków, itp.);
 • dyspozycyjność i zaangażowanie w powierzone obowiązki.

Co oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę/zlecenie;
 • pełny etat lub jego część (w zależności od zapotrzebowania kandydata);
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w młodym, dynamicznym zespole opiekunów i animatorów;
 • terminowe wypłaty wynagrodzeń;
 • możliwość zdobywania doświadczenia w pracy z dziećmi oraz jako Dyrektor Merytoryczny;
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

CV proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@zlobekagugu.pl, z dopiskiem w tytule: „aplikacja Z-CA DYREKTORA W ŻŁOBKU”

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia poprawnej realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką dot. cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close