PRACA

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

 

Żłobek a.gugu_Lublin, poszukuje kandydatów na stanowiska,

MENAGER MERYTORYCZNY w ŻŁOBKU

Wymagamy kwalifikacji podstawowych:

WARUNEK KONIECZNY! osoba posiadająca kwalifikacje/uprawnienia (minimum jedno z poniższych)

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • pedagoga społeczno-wychowawczego,
 • pedagoga wczesnej edukacji,
 • terapeuty pedagogicznego;

 

 • mile widziane odbyte nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy;
 • posiadanie ważnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

Dodatkowo chcielibyśmy abyś posiadał/a umiejętności jak poniżej:

 • wysokie umiejętności interpersonalne, konieczne podczas zarządzania całym zespołem żłobka;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • empatia i cierpliwość względem podopiecznych;
 • intuicja w działaniu jako opiekun dziecięcy;
 • otwartość i spontaniczność podczas zajęć i zabaw z dziećmi;
 • kreatywność w działaniu, pogodne usposobienie, podzielność uwagi.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • opieka nad dziećmi w wieku 0,5–3 lat;
 • nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z każdym dzieckiem powierzonym pod opiekę;
 • poznawanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka;
 • moderowanie grafiku pracy personelu;
 • przygotowywanie podstawowej dokumentacji administracyjnej (listy obecności, zaświadczenia o uczęszczaniu do żłobka itp.)
 • delegowanie poszczególnych zadań pracownikom i weryfikacja poprawności ich wykonania. Egzekwowanie konsekwencji niewykonania zadań.
 • bezpośrednie zgłaszanie przełożonym wszelkich spraw wymagających wyjaśnienia, interwencji lub konsultacji.
 • cykliczne rozmowy z zespołem, na temat organizacji pracy, obowiązków, nastrojów, itp.
 • nadzór i koordynacja pracy całego zespołu;
 • ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci;
 • koordynacja, nadzór i czynny udział w procesie powstawania Programu Nauczania,  proponowanie tematów zajęć, pomocy edukacyjnych, przygotowanie materiałów edukacyjnych (piosenek, wierszyków, obrazków, itp.)
 • gotowość do zastępowania członków zespołu w razie ich nieobecności;
 • dyspozycyjność i zaangażowanie w powierzone obowiązki.

W zamian oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę/zlecenie;
 • pełny etat;
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w młodym, dynamicznym zespole opiekunów i animatorów;
 • terminowe wypłaty wynagrodzeń;
 • możliwość zdobywania doświadczenia w pracy z dziećmi;
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

CV proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@zlobekagugu.pl, z dopiskiem w tytule: „aplikacja MENAGER w ŻŁOBKU”

 

Żłobek a.gugu_Lublin, poszukuje kandydatów na stanowiska,

OPIEKUN/KA w ŻŁOBKU

mile widziani absolwenci studiów licencjackich

Wymagamy kwalifikacji podstawowych:

WARUNEK KONIECZNY! osoba posiadająca kwalifikacje/uprawnienia (minimum jedno z poniższych)

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • pedagoga społeczno-wychowawczego,
 • pedagoga wczesnej edukacji,
 • terapeuty pedagogicznego;

 

 • mile widziane odbyte nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy;
 • posiadanie ważnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

Dodatkowo chcielibyśmy abyś posiadał/a umiejętności jak poniżej:

 • wysokie umiejętności interpersonalne, konieczne podczas współpracy z całym zespołem żłobka;
 • empatia i cierpliwość względem podopiecznych;
 • intuicja w działaniu jako opiekun dziecięcy;
 • otwartość i spontaniczność podczas zajęć i zabaw z dziećmi;
 • kreatywność w działaniu, pogodne usposobienie, podzielność uwagi.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • opieka nad dziećmi w wieku 0,5–3 lat;
 • nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z każdym dzieckiem powierzonym pod opiekę;
 • poznawanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka;
 • kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie;
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych powierzonych pod opiekę dzieci;
 • wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (takich jak: kąpanie, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie);
 • czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomaganie przy spożywaniu posiłków;
 • prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój;
 • organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu;
 • zaopatrywanie dzieci w odpowiednie do wieku zabawki i pomoce do zajęć;
 • dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
 • obserwowanie stanu zdrowia dzieci;
 • zapobieganie zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci;
 • w razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • dbanie o higienę i porządek miejsca pracy (sprzątanie po posiłkach dzieci, segregowanie zabrudzonych ubrań dzieci, itp.)
 • ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci;
 • czynny udział w procesie powstawania Programu Nauczania,  proponowanie tematów zajęć, pomocy edukacyjnych, przygotowanie materiałów edukacyjnych (piosenek, wierszyków, obrazków, itp.)
 • gotowość do zastępowania członków zespołu w razie ich nieobecności;
 • dyspozycyjność i zaangażowanie w powierzone obowiązki.

W zamian oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę/zlecenie;
 • pełny etat lub jego część (w zależności od zapotrzebowania kandydata);
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w młodym, dynamicznym zespole opiekunów i animatorów;
 • terminowe wypłaty wynagrodzeń;
 • możliwość zdobywania doświadczenia w pracy z dziećmi;
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

CV proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@zlobekagugu.pl, z dopiskiem w tytule: „aplikacja OPIEKUNKA DZIECIĘCA”

Żłobek a.gugu_Lublin, poszukuje kandydatów na stanowiska,

STAŻ OPIEKUN/KA w ŻŁOBKU

mile widziani absolwenci studiów licencjackich

W związku z nowo otwieranym oddziałem żłobka a.gugu, poszukujemy kandydatów chętnych do podjęcia stażu na stanowisku opiekuna w żłobku.

 

Warunek konieczny:

Rejestracja w Miejskim Urzędzie Pracy, lub gotowość do rejestracji w Miejskim Urzędzie Pracy.

Wymagamy kwalifikacji podstawowych:

WARUNEK KONIECZNY! osoba posiadająca kwalifikacje/uprawnienia (minimum jedno z poniższych)

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • pedagoga społeczno-wychowawczego,
 • pedagoga wczesnej edukacji,
 • terapeuty pedagogicznego;

 

 • mile widziane odbyte nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy;
 • posiadanie ważnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy.

Dodatkowo chcielibyśmy, abyś posiadał/a umiejętności jak poniżej:

 • wysokie umiejętności interpersonalne, konieczne podczas współpracy z całym zespołem żłobka;
 • empatia i cierpliwość względem podopiecznych;
 • intuicja w działaniu jako opiekun dziecięcy;
 • otwartość i spontaniczność podczas zajęć i zabaw z dziećmi;
 • kreatywność w działaniu, pogodne usposobienie, podzielność uwagi.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • opieka nad dziećmi w wieku 0,5–3 lat;
 • nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z każdym dzieckiem powierzonym pod opiekę;
 • poznawanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka;
 • kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie;
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych powierzonych pod opiekę dzieci;
 • wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (takich jak: kąpanie, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie);
 • czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomaganie przy spożywaniu posiłków;
 • prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój;
 • organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu;
 • zaopatrywanie dzieci w odpowiednie do wieku zabawki i pomoce do zajęć;
 • dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
 • obserwowanie stanu zdrowia dzieci;
 • zapobieganie zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci;
 • w razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • dbanie o higienę i porządek miejsca pracy (sprzątanie po posiłkach dzieci, segregowanie zabrudzonych ubrań dzieci, itp.)
 • ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci;
 • czynny udział w procesie powstawania Programu Nauczania,  proponowanie tematów zajęć, pomocy edukacyjnych, przygotowanie materiałów edukacyjnych (piosenek, wierszyków, obrazków, itp.)
 • gotowość do zastępowania członków zespołu w razie ich nieobecności;
 • dyspozycyjność i zaangażowanie w powierzone obowiązki.

W zamian oferujemy:

 • gwarancję pracy na podstawie umowy o pracę/zlecenie po zakończonym stażu;
 • pełny etat lub jego część (w zależności od zapotrzebowania kandydata);
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w młodym, dynamicznym zespole opiekunów i animatorów;
 • terminowe wypłaty wynagrodzeń;
 • możliwość zdobywania doświadczenia w pracy z dziećmi;
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

CV proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@zlobekagugu.pl, z dopiskiem w tytule: „aplikacja STAŻ”

Żłobek a.gugu_Lublin, poszukuje kandydatów na stanowiska,

POMOC OPIEKUNEK/WOŹNA w ŻŁOBKU

UWAGA! Pełny wymiar etatu. Miejsce pracy: ul. Bukowa 15, Lublin

Wymagania kwalifikacyjne:

 • posiadanie ważnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;

Wymagane umiejętności:

 • systematyczność i punktualność;
 • wysoka kultura osobista;
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • wysokie umiejętności interpersonalne, konieczne podczas współpracy z całym zespołem żłobka;
 • empatia i cierpliwość względem podopiecznych;
 • pogodne usposobienie, podzielność uwagi.

Zakres obowiązków:

 • odpowiedzialność za utrzymanie porządku i higieny żłobka, zgodnie z HACCP;
 • utrzymanie porządku i czystości w placówce przeprowadzając bieżące i okresowe sprzątanie i porządkowanie pomieszczeń, w tym m.in.: wstawianie naczyń do zmywarki, sprzątanie jadalni, wynoszenie śmieci, wymienianie worków w koszach na śmieci, porządki codzienne/bieżące na zakończenie dnia;
 • dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń;
 • wspieranie personelu placówki w sprawowaniu opieki nad osobami w nim przebywającymi – dziećmi.

Co oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy zlecenie/ umowy o pracę;
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w młodym, dynamicznym zespole opiekunów i animatorów;
 • terminowe wypłaty wynagrodzeń;

CV proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@zlobekagugu.pl, z dopiskiem w tytule: „aplikacja WOŹNA”

Żłobek a.gugu_Lublin, poszukuje kandydatów na stanowiska,

INTENDENT – asystentka zarządu

Poszukujemy osoby, która przyuczy się do poniższego zakresu obowiązków (staż).

Intendent:

a.)        współpracuje z dyrektorem, księgowym, opiekunami/pracownikami w żłobku, dbając o utrzymanie należytej dyscypliny pracy

b.)        zachowuje się taktownie wobec przełożonych, dzieci i interesantów

Intendenta powinna cechować sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia żłobkowego, poszanowanie, uprzejmość i życzliwość w stosunku do przełożonych, współpracowników, nauczycieli, dzieci i interesantów

Obowiązki ogólne

1.       Intendent jest obowiązany wykonywać obowiązki dokładnie, skrupulatnie i solidnie oraz stosować się do poleceń przełożonych

2.       Do podstawowych obowiązków pracowniczych intendenta należy:

a.)          sprawność poprzez dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowania powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy,

b.)         przestrzeganie obowiązujących w żłobku regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń wewnętrznych dyrektora placówki, w tym ustalonego porządku oraz czasu pracy,

c.)          umiejętność stosowania odpowiednich przepisów – znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów i ich zastosowania,

d.)         wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy,

e.)          przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP, a także przepisów przeciwpożarowych,

f.)          dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

g.)          przestrzeganie tajemnicy skarbowej, danych osobowych i informacji niejawnych,

h.)         czuwanie przy wykonywaniu swoich obowiązków, aby żaden klient żłobka nie poniósł szkody wskutek nieznajomości prawa i udzielanie niezbędnych informacji,

i.)           pozytywne podejście do klientów żłobka, zaspokajanie ich potrzeb przez zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy, służenie pomocą, okazywanie szacunku, tworzenie przyjaznej atmosfery,

j.)           zachowywanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, i współpracownikami.

Obowiązki szczegółowe 

1.        Kierowanie żywieniem w placówce:

1.)      W zakresie kierowania żywieniem odpowiada za:

a.)          nadzór w zakresie bezpieczeństwa zdrowotności żywności i żywienia, zgodnie z wymogami organu nadzoru sanitarnego,

b.)         sprawowanie kontroli wewnętrznej warunków sanitarnych w rozdzielni posiłków/zmywalni, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prowadzenie gospodarki pieniężnej.

1.)      W zakresie gospodarki pieniężnej odpowiada za:

a.)          prowadzenie ewidencji dzieci i naliczanie odpłatności za żłobek,

b.)         egzekwowanie od rodziców wpłat za żłobek w określonej i zatwierdzonej wysokości,

Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej i materiałowej żłobka.

a.            prowadzenie zaopatrzenia placówki w materiały kancelaryjno – biurowe oraz artykuły gospodarcze, plastyczne,

b.            przyjmowanie, ewidencjonowanie i dekretowanie pism i dokumentów przychodzących pocztą elektroniczną,

c.            dbanie o systematyczne odpowiedzi na wiadomości mailowe, głównie klientów żłobka,

d.            bieżące śledzenie przepisów prawa dotyczących żłobka,

e.            udzielanie niezbędnych informacji rodzicom,

f.             posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z urządzeń biurowych: kserokopiarki, niszczarki, itp.,

g.            posługiwanie się sprzętem komputerowym w codziennej pracy. Stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania zadania. Wykorzystywanie programów: Microsoft Word, Microsoft Excel

h.            zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać odpowiednią wiedzę ,

i.              wykonywanie innych poleceń i czynności, wynikających z potrzeb żłobka i związanych z organizacją pracy placówki, zleconych przez dyrektora żłobka

W zamian oferujemy:

•   pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu (okres próbny – staż);

•   pracę w przyjaznej atmosferze, w młodym, dynamicznym zespole opiekunów;

•   terminowe wypłaty wynagrodzeń;

•   możliwość zdobywania doświadczenia w pracy biurowej

•   udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

CV proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@zlobekagugu.pl, z dopiskiem w tytule:

„aplikacja INTENDENT”

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia poprawnej realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką dot. cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close